Planbestämmelsekatalogen

API change history

Detta är en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen och det är mycket troligt att ändringar kommer att ske innan en färdig version kan släppas. Testa gärna denna version och skicka gärna feedback på hur det fungerar till registraturen@boverket.se.

Planbestämmelsekatalogen innehåller cirka 2700 bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintliga detaljplaner.

Ta del av användarvillkor och teknisk beskrivning samt läs mer om Planbestämmelser som Öppna data på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/planbestammelser/

Hämta beteckning

Returnerar den beteckning som hittas med matchande Id och tillhörande release.

Try it

Förfrågan

Begärans-URL

Begäranparametrar

 • string

  API version (v1)

 • string

  Resource id (GUID format)

 • (valfri)
  string

  Filter id for specific release (1, 2, ...)

 • (valfri)
  string

  Response format (xml, json). Default is json

Brödtext i begäran

Svar

200 OK

OK

Återgivningar

{
 "symbolBeteckning": {
  "type": "string",
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "bestammelsetyp": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "anvandningsform": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "huvudmannaskap": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "kategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "underkategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "ursprungskategori": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "lagstod": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "farg": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "motsvararIdag": [
  {
   "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  }
 ],
 "ersatter": [
  {
   "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  }
 ],
 "ersattAv": {
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 },
 "kommentarer": [
  {
   "comment": "string",
   "updated": "string"
  }
 ],
 "handbok": {
  "id": 0,
  "name": "string",
  "startDate": "string",
  "endDate": "string",
  "updated": "string"
 },
 "releaseId": 0,
 "versionType": "string",
 "version": "string",
 "redigerad": "string",
 "publicerad": "string",
 "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
 "beteckning": "string",
 "bestammelseformulering": "string",
 "forklaring": "string",
 "anvandningsslag": "string",
 "enligtBoverketsAllmannaRad": "string",
 "kapitel": 0,
 "paragraf": 0,
 "stycke": 0,
 "punkt": "string",
 "borjarGalla": "string",
 "slutarGalla": "string",
 "exempel": "string",
 "bestammelseKod": "string",
 "uttrycktVarde": "string",
 "geometrityp": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 }
}
{
 "properties": {
  "symbolBeteckning": {
   "properties": {
    "type": {
     "readOnly": true,
     "type": "string"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "SymbolDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "bestammelsetyp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "BestammelsetypDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "anvandningsform": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "AnvandningsformDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "huvudmannaskap": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HuvudmannaskapDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "underkategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "ursprungskategori": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UrsprungskategoriDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "lagstod": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "LagstodDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "farg": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "FargDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "motsvararIdag": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "PublicBeteckningIdagDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "PublicBeteckningIdagDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersatter": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "ErsatterDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "ErsatterDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersattAv": {
   "properties": {
    "id": {
     "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
     "type": "string",
     "format": "uuid"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "ErsattAvDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kommentarer": {
   "items": {
    "properties": {
     "comment": {
      "type": "string"
     },
     "updated": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "KommentarDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "KommentarDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "handbok": {
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    },
    "startDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "endDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HandbokDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "releaseId": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "versionType": {
   "type": "string"
  },
  "version": {
   "type": "string"
  },
  "redigerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "publicerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "id": {
   "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "type": "string",
   "format": "uuid"
  },
  "beteckning": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseformulering": {
   "type": "string"
  },
  "forklaring": {
   "type": "string"
  },
  "anvandningsslag": {
   "type": "string"
  },
  "enligtBoverketsAllmannaRad": {
   "type": "string"
  },
  "kapitel": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "paragraf": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "stycke": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "punkt": {
   "type": "string"
  },
  "borjarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "slutarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "exempel": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseKod": {
   "type": "string"
  },
  "uttrycktVarde": {
   "type": "string"
  },
  "geometrityp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "GeometritypDTO"
   },
   "type": "object"
  }
 },
 "xml": {
  "name": "PublicBeteckningDTO"
 },
 "type": "object"
}
{
 "symbolBeteckning": {
  "type": "string",
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "bestammelsetyp": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "anvandningsform": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "huvudmannaskap": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "kategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "underkategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "ursprungskategori": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "lagstod": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "farg": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 },
 "motsvararIdag": [
  {
   "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  }
 ],
 "ersatter": [
  {
   "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  }
 ],
 "ersattAv": {
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 },
 "kommentarer": [
  {
   "comment": "string",
   "updated": "string"
  }
 ],
 "handbok": {
  "id": 0,
  "name": "string",
  "startDate": "string",
  "endDate": "string",
  "updated": "string"
 },
 "releaseId": 0,
 "versionType": "string",
 "version": "string",
 "redigerad": "string",
 "publicerad": "string",
 "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
 "beteckning": "string",
 "bestammelseformulering": "string",
 "forklaring": "string",
 "anvandningsslag": "string",
 "enligtBoverketsAllmannaRad": "string",
 "kapitel": 0,
 "paragraf": 0,
 "stycke": 0,
 "punkt": "string",
 "borjarGalla": "string",
 "slutarGalla": "string",
 "exempel": "string",
 "bestammelseKod": "string",
 "uttrycktVarde": "string",
 "geometrityp": {
  "updated": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
 }
}
{
 "properties": {
  "symbolBeteckning": {
   "properties": {
    "type": {
     "readOnly": true,
     "type": "string"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "SymbolDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "bestammelsetyp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "BestammelsetypDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "anvandningsform": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "AnvandningsformDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "huvudmannaskap": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HuvudmannaskapDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "underkategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "ursprungskategori": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UrsprungskategoriDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "lagstod": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "LagstodDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "farg": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "FargDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "motsvararIdag": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "PublicBeteckningIdagDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "PublicBeteckningIdagDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersatter": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "ErsatterDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "ErsatterDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersattAv": {
   "properties": {
    "id": {
     "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
     "type": "string",
     "format": "uuid"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "ErsattAvDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kommentarer": {
   "items": {
    "properties": {
     "comment": {
      "type": "string"
     },
     "updated": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "KommentarDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "KommentarDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "handbok": {
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    },
    "startDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "endDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HandbokDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "releaseId": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "versionType": {
   "type": "string"
  },
  "version": {
   "type": "string"
  },
  "redigerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "publicerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "id": {
   "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "type": "string",
   "format": "uuid"
  },
  "beteckning": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseformulering": {
   "type": "string"
  },
  "forklaring": {
   "type": "string"
  },
  "anvandningsslag": {
   "type": "string"
  },
  "enligtBoverketsAllmannaRad": {
   "type": "string"
  },
  "kapitel": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "paragraf": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "stycke": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "punkt": {
   "type": "string"
  },
  "borjarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "slutarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "exempel": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseKod": {
   "type": "string"
  },
  "uttrycktVarde": {
   "type": "string"
  },
  "geometrityp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "GeometritypDTO"
   },
   "type": "object"
  }
 },
 "xml": {
  "name": "PublicBeteckningDTO"
 },
 "type": "object"
}
<PublicBeteckningDTO>
 <SymbolDTO>
  <type>string</type>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </SymbolDTO>
 <BestammelsetypDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </BestammelsetypDTO>
 <AnvandningsformDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </AnvandningsformDTO>
 <HuvudmannaskapDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </HuvudmannaskapDTO>
 <KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
 <UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
 <UrsprungskategoriDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </UrsprungskategoriDTO>
 <LagstodDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </LagstodDTO>
 <FargDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </FargDTO>
 <PublicBeteckningIdagDTO>
  <PublicBeteckningIdagDTO>
   <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
  </PublicBeteckningIdagDTO>
 </PublicBeteckningIdagDTO>
 <ErsatterDTO>
  <ErsatterDTO>
   <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
  </ErsatterDTO>
 </ErsatterDTO>
 <ErsattAvDTO>
  <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
 </ErsattAvDTO>
 <KommentarDTO>
  <KommentarDTO>
   <comment>string</comment>
   <updated>string</updated>
  </KommentarDTO>
 </KommentarDTO>
 <HandbokDTO>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
  <startDate>string</startDate>
  <endDate>string</endDate>
  <updated>string</updated>
 </HandbokDTO>
 <releaseId>0</releaseId>
 <versionType>string</versionType>
 <version>string</version>
 <redigerad>string</redigerad>
 <publicerad>string</publicerad>
 <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
 <beteckning>string</beteckning>
 <bestammelseformulering>string</bestammelseformulering>
 <forklaring>string</forklaring>
 <anvandningsslag>string</anvandningsslag>
 <enligtBoverketsAllmannaRad>string</enligtBoverketsAllmannaRad>
 <kapitel>0</kapitel>
 <paragraf>0</paragraf>
 <stycke>0</stycke>
 <punkt>string</punkt>
 <borjarGalla>string</borjarGalla>
 <slutarGalla>string</slutarGalla>
 <exempel>string</exempel>
 <bestammelseKod>string</bestammelseKod>
 <uttrycktVarde>string</uttrycktVarde>
 <GeometritypDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </GeometritypDTO>
</PublicBeteckningDTO>
{
 "properties": {
  "symbolBeteckning": {
   "properties": {
    "type": {
     "readOnly": true,
     "type": "string"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "SymbolDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "bestammelsetyp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "BestammelsetypDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "anvandningsform": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "AnvandningsformDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "huvudmannaskap": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HuvudmannaskapDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "underkategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "ursprungskategori": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UrsprungskategoriDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "lagstod": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "LagstodDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "farg": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "FargDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "motsvararIdag": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "PublicBeteckningIdagDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "PublicBeteckningIdagDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersatter": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "ErsatterDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "ErsatterDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersattAv": {
   "properties": {
    "id": {
     "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
     "type": "string",
     "format": "uuid"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "ErsattAvDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kommentarer": {
   "items": {
    "properties": {
     "comment": {
      "type": "string"
     },
     "updated": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "KommentarDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "KommentarDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "handbok": {
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    },
    "startDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "endDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HandbokDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "releaseId": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "versionType": {
   "type": "string"
  },
  "version": {
   "type": "string"
  },
  "redigerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "publicerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "id": {
   "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "type": "string",
   "format": "uuid"
  },
  "beteckning": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseformulering": {
   "type": "string"
  },
  "forklaring": {
   "type": "string"
  },
  "anvandningsslag": {
   "type": "string"
  },
  "enligtBoverketsAllmannaRad": {
   "type": "string"
  },
  "kapitel": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "paragraf": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "stycke": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "punkt": {
   "type": "string"
  },
  "borjarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "slutarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "exempel": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseKod": {
   "type": "string"
  },
  "uttrycktVarde": {
   "type": "string"
  },
  "geometrityp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "GeometritypDTO"
   },
   "type": "object"
  }
 },
 "xml": {
  "name": "PublicBeteckningDTO"
 },
 "type": "object"
}
<PublicBeteckningDTO>
 <SymbolDTO>
  <type>string</type>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </SymbolDTO>
 <BestammelsetypDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </BestammelsetypDTO>
 <AnvandningsformDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </AnvandningsformDTO>
 <HuvudmannaskapDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </HuvudmannaskapDTO>
 <KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
 <UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO>
 <UrsprungskategoriDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </UrsprungskategoriDTO>
 <LagstodDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </LagstodDTO>
 <FargDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </FargDTO>
 <PublicBeteckningIdagDTO>
  <PublicBeteckningIdagDTO>
   <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
  </PublicBeteckningIdagDTO>
 </PublicBeteckningIdagDTO>
 <ErsatterDTO>
  <ErsatterDTO>
   <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
  </ErsatterDTO>
 </ErsatterDTO>
 <ErsattAvDTO>
  <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
 </ErsattAvDTO>
 <KommentarDTO>
  <KommentarDTO>
   <comment>string</comment>
   <updated>string</updated>
  </KommentarDTO>
 </KommentarDTO>
 <HandbokDTO>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
  <startDate>string</startDate>
  <endDate>string</endDate>
  <updated>string</updated>
 </HandbokDTO>
 <releaseId>0</releaseId>
 <versionType>string</versionType>
 <version>string</version>
 <redigerad>string</redigerad>
 <publicerad>string</publicerad>
 <id>00000000-0000-0000-0000-000000000000</id>
 <beteckning>string</beteckning>
 <bestammelseformulering>string</bestammelseformulering>
 <forklaring>string</forklaring>
 <anvandningsslag>string</anvandningsslag>
 <enligtBoverketsAllmannaRad>string</enligtBoverketsAllmannaRad>
 <kapitel>0</kapitel>
 <paragraf>0</paragraf>
 <stycke>0</stycke>
 <punkt>string</punkt>
 <borjarGalla>string</borjarGalla>
 <slutarGalla>string</slutarGalla>
 <exempel>string</exempel>
 <bestammelseKod>string</bestammelseKod>
 <uttrycktVarde>string</uttrycktVarde>
 <GeometritypDTO>
  <updated>string</updated>
  <id>0</id>
  <name>string</name>
 </GeometritypDTO>
</PublicBeteckningDTO>
{
 "properties": {
  "symbolBeteckning": {
   "properties": {
    "type": {
     "readOnly": true,
     "type": "string"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "SymbolDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "bestammelsetyp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "BestammelsetypDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "anvandningsform": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "AnvandningsformDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "huvudmannaskap": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HuvudmannaskapDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "KategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "underkategoriEnligtBoverketsAllmannaRad": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UnderkategoriEnligtBoverketsAllmannaRadDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "ursprungskategori": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "UrsprungskategoriDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "lagstod": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "LagstodDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "farg": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "FargDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "motsvararIdag": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "PublicBeteckningIdagDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "PublicBeteckningIdagDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersatter": {
   "items": {
    "properties": {
     "id": {
      "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "type": "string",
      "format": "uuid"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "ErsatterDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "ErsatterDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "ersattAv": {
   "properties": {
    "id": {
     "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
     "type": "string",
     "format": "uuid"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "ErsattAvDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "kommentarer": {
   "items": {
    "properties": {
     "comment": {
      "type": "string"
     },
     "updated": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
     }
    },
    "xml": {
     "name": "KommentarDTO"
    },
    "type": "object"
   },
   "xml": {
    "name": "KommentarDTO",
    "wrapped": true
   },
   "type": "array"
  },
  "handbok": {
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    },
    "startDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "endDate": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "HandbokDTO"
   },
   "type": "object"
  },
  "releaseId": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "versionType": {
   "type": "string"
  },
  "version": {
   "type": "string"
  },
  "redigerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "publicerad": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "id": {
   "example": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "type": "string",
   "format": "uuid"
  },
  "beteckning": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseformulering": {
   "type": "string"
  },
  "forklaring": {
   "type": "string"
  },
  "anvandningsslag": {
   "type": "string"
  },
  "enligtBoverketsAllmannaRad": {
   "type": "string"
  },
  "kapitel": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "paragraf": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "stycke": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "punkt": {
   "type": "string"
  },
  "borjarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "slutarGalla": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "exempel": {
   "type": "string"
  },
  "bestammelseKod": {
   "type": "string"
  },
  "uttrycktVarde": {
   "type": "string"
  },
  "geometrityp": {
   "properties": {
    "updated": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    },
    "name": {
     "type": "string"
    }
   },
   "xml": {
    "name": "GeometritypDTO"
   },
   "type": "object"
  }
 },
 "xml": {
  "name": "PublicBeteckningDTO"
 },
 "type": "object"
}

Kodexempel

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}?releaseId={string}&format=json"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);


      // Request parameters
      queryString["releaseId"] = "{string}";
      queryString["format"] = "json";
      var uri = "https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}");

      builder.setParameter("releaseId", "{string}");
      builder.setParameter("format", "json");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "releaseId": "{string}",
      "format": "json",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"releaseId={string}",
             @"format=json",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'releaseId' => '{string}',
  'format' => 'json',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'releaseId': '{string}',
  'format': 'json',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'releaseId': '{string}',
  'format': 'json',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.boverket.se/planbestammelsekatalog/{version}/beteckning/{id}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'releaseId' => '{string}',
  'format' => 'json'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body