Välkommen till Boverkets utvecklarportal för öppna gränssnitt (API)

Se den automatgenererade API-dokumentationen som beskriver hur API:erna används och innehåller kodexempel på flera språk. API-konsolen gör det möjligt att testa API:er direkt i denna portal.